Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor

 

În ţara noastră, 1 din 100 de tineri încearcă să înceapă o afacere pe cont propriu, spre deosebire de alte ţări precum Ungaria sau Polonia, unde procentul este mult mai ridicat, de 25%. Astfel, în alte state ale Europei, 1 din 4 tineri decid să înceapă o afacere.

Dacă vrei să devii antreprenor şi eşti în căutarea unei surse de finanţare pentru noua ta afacere, îţi prezint “Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri”. Mai jos ai câteva detalii care o să te ajute să iei cea mai buna decizie în privinţa

Fondurile alocate acestui program pentru anul bugetar 2013 este de 25.000.000 de lei.

 

Beneficiarii programului:

În acest program se pot înscrie persoanele fizice cu vârsta de până la 35 de ani, care nu deţin şi nu au mai deţinut funcţia de acţionar sau asociat al unei societăţi constituite în spaţiul european şi înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată.

Pentru încadrarea în program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, printre care enumăr:

–          Este societate comercială cu răspundere limitată-debutant (SRL-D)cu durată nedeterminată;

–          Este înfiinţată de maximum 5 întreprinzători debutanţi asociaţi;

–          Are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate conform CAEN cu excepţia intermedierilor financiare şi a asigurărilor, tranzacţii imobiliare, activităţi de pescuit şi acvacultură (mai multe detalii pe site-ul

 

Obligaţiile beneficiarilor programului

Există o serie de obligaţii care trebuie respectate de beneficiarii Programului  pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. Cele mai importante ar fi să angajeze minim 2 persoane cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul obţinut în anul fiscal precedent.

 

Facilităţi pentru SRL-D:

–          Se oferă o alocaţie nerambursabilă de 50% din planul de afaceri dar nu mai mult de 10.000 de euro;

–          Se oferă garanţii de către F.N.G.C.I.M.M. (Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N.) de maxim 80% din valoarea creditului  dar nu mai mult de 80.000 de euro, echivalentul în lei;

–          Scutire de la plata contribuţiilor sociale pentru 4 salariaţi;

–          Taxele pentru înfiinţarea SRL-D sunt suportate de stat.

 

Pentru înscrierea în acest program şi pentru mai multe detalii, accesează site-ul: http://programenationale2013.aippimm.ro