Fonduri nerambursabile pentru afacerea ta prin programul START

Fonduri nerambursabile

Finantari proiecte

O altă categorie de fonduri nerambursabile menite să ajute tinerii în finantarea proiectelor de afaceri, vin din partea Statului Român şi reprezintă un sprijin pentru punerea în aplicare a ideilor de afaceri viabile. În opinia mea, aceste fonduri structurale nu trebuie trecute cu vederea, mai ales dacă te gândeşti la un start-up dar nu ai capital pentru a investi.

Ce este programul START şi cu ce te poate ajuta?

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finantare – START este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării afacerilor de către IMM-uri, implementat de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

Obiectivul programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi afaceri, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finantare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorilor în scopul implicării acestora în afaceri private.

 

Bugetul programului de finantare

Bugetul alocat Programului pentru anul 2012 este de 10.000.000 lei gestionaţi de Agenţie pentru organizarea şi desfăşurarea de workshopuri de pregătire antreprenorială şi acordarea de Alocaţii Financiare Nerambursabile.

 

Beneficiarii fondurilor nerambursabile

 Pentru workshopurile de pregatire antreprenoriala  pot beneficia cetăţeni români cu studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor şi care s-au înscris la aceste activităţi pe baza formularului de înscriere.

Pentru finantarea implementării celor mai bune planuri de afaceri prin Alocaţie Financiară Nerambursabilă în limita bugetului alocat trebuie îndeplinite cumulativ de către societate următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare  sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011;
 • sunt IMM-uri;
 • au capital social integral privat şi sunt persoane juridice române;
 • nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila în cadrul Programului de finantare şi nu au  asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi/acţionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila în cadrul Programului – START în anii anteriori;
 • administratorul societăţii  are cel puţin studii medii definitivate;
 • au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a formularului de preselecţie la etapa a II-a şi obiectul de activitate pe care acceseaza este eligibil in cadrul Programului;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale;
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile “Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.

Prin Program se finanteaza implementarea celor mai bune planuri de afaceri în următoarele condiţii:

Schema de finantare cu credit bancar:

 • Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;
 • Credit bancar – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar – acordat de către instituţia de credit parteneră. Instituţia de credit parteneră poate acorda finantare şi pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului dar în afara programului;
 • Contribuţie proprie (dacă este cazul).

Schema de finantare fără credit bancar :

 • Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 Lei/beneficiar;
 • Contribuţie proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

 

Interesant este că, asemenea programului “Prima Casă” pentru achiziţia de locuinţe, tinerii intreprinzatori  sunt sprijiniţi în demararea unei afaceri şi prin facilitarea accesului acestora la un credit.

Avantaje privind obţinerea unui credit prin programul START:

 • dobânda la credit: ROBOR 6M + max. 3%, actualizare semestrială;
 • comision la credit: max 0,5%, din valoarea creditului;
 • comision de gestiune: max 1% din valoarea creditului – se încasează la efectuarea primei trageri din credit;
 • alte comisioane: max 1% din valoarea creditului – se încasează la efectuarea primei trageri din credit;
 • termen de creditare: min 60 luni;
 • perioada de graţie: min 12 luni;
 • garanţii: 80% din valoarea creditului este garantat de  Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii iar 20% din valoarea creditului este garantat de  bunurile achiziţionate în cadrul programului;
 • nu se percepe comision la rambursarea anticipată a creditului.

Există totuşi o serie de activităţi care nu sunt eligibile pentru aceste fonduri nerambursabile. Printre acestea s-ar număra: vânătoarea, pescuitul, asigurările, intermedierile financiare.

 

Mai multe informaţii găseşti pe  http://www.aippimm.ro